Verzorgingshuizen

Een verzorgingshuis wordt ook wel bejaardenoord, bejaardentehuis, etc. genoemd. "Verzorging" speelt hier een belangrijke rol. Een verzorgingshuis is er voor ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en een huishouding te voeren. De zorg en hulp die u krijgt wordt zoveel mogelijk op uw behoefte afgestemd. Naast zorg zijn er ook andere dingen die het leven makkelijker maken. Er is een winkeltje, soms een café en er zijn verschillende clubs. Er worden ook uitstapjes en activiteiten georganiseerd, meestal met hulp van vrijwilligers.

Naar welk verzorgingshuis u wilt verhuizen kunt u zelf bepalen. U moet er rekening mee houden dat de wachttijden voor opname in de verzorgingshuizen per huis verschillen. Nieuw gebouwde huizen hebben meestal een langere wachttijd, soms kunt u al op zeer korte termijn verhuizen. Informeer daarover bij het huis van uw voorkeur.

In de meeste verzorgingshuizen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de zogenaamde 'meerzorg'. Dit houdt in dat verpleeghuiszorg, psycho-geriatrisch (geheugenproblemen) of somatisch (lichamelijke problemen), geboden wordt in het verzorgingshuis. Opname in een verpleeghuis is dan niet nodig of kan uitgesteld worden. Deze vorm van zorg is alleen bedoeld voor mensen die al in het verzorgingshuis wonen. Opname in een verzorgingshuis is pas mogelijk na indicatiestelling door het Zorgloket.

Voor wonen in een verzorgingshuis is een indicatie nodig. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de wijkteams via www.wijkteamsenschede.nl. Als u hier niet vindt wat u zoekt, kunt u uw vraag mailen naar info@wijkteamsenschede.nl of bellen met 053- 4817900.
Als u een positieve indicatie heeft voor wonen in een verzorgingshuis kunt u terecht bij alle huizen in Nederland. Elk huis heeft echter een eigen opnamebeleid en kan bijvoorbeeld voorrang geven aan burgers uit de eigen gemeente of regio.

Verzorgingshuizen in Enschede zijn:

Livio
Woon- en zorgcentra voor ouderen
Boulevard 1945 nr. 460
7511 AL Enschede
Postbus 448
7500 AK Enschede
Telefoon: 0900-9200 (lokaal tarief)
Website: www.livio.nl

U kunt met of zonder aanvullende zorg bij Livio wonen. De appartementen zijn voorzien van een ruime woonkamer, keuken, badkamer, 1 of 2 slaapkamers en veelal een balkon of loggia. In de meeste locaties vindt u een Grand Cafe, bibliotheek, multifunctionele ruimte, concertzaal, winkeltjes, fitnesszaal, kapsalon, pedicure en fysiotherapeut.

Locaties:

 • De Bleekhof
  Bleekhofstraat 300
  138 appartementen
 • De Broekheurnerborch
  Rechterveldbrink 1
  135 appartementenappartementen
 • De Broekheurnerstede
  Broekheurnerplein 1
  130 appartementen
 • De Hatteler
  Gerard Terborghplein 1
  134 appartementen
 • Twekkelerveld
  Schorpioenstraat 33
  130 appartementen
 • Lippink's Hof
  Bleekhofstraat 301
  109 appartementen

AriënsZorgpalet
Postbus 5005
7500 GA Enschede
Telefoon: 053 - 482 66 88
e-mail: info@arienszorgpalet.nl
Website: www.arienszorgpalet.nl
AriënsZorgpalet is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Locaties:

 • Ariënsstaete
  Lijsterstraat 30
  7523 ET Enschede
 • De Eschpoort
  Boulevard 1945 - 505
  7511 AD Enschede
 • Dr. Arienshuis
  Redemptoristenpark 1
  7532 AA Glanebrug

Zorggroep Manna, afdeling verzorgingshuis
Boulevard 1945 505-20
7511 AD Enschede
telefoon: 053 - 483 23 00
fax: 053 - 483 23 27
e-mail: sela@zorggroep-manna.nl
Spreekuur maatschappelijk werk op ma-wo-do van 9.00-10.00 uur.

De Posten (humanistisch)
De Posten 135
7544 LR Enschede
telefoon: 053 - 475 37 53
Spreekuur maatschappelijk werk donderdag van 9.00 tot 10.30 uur.

In Nederland vindt u ook een aantal particuliere verzorgingshuizen. U kunt daar wonen zonder indicatie maar u moet wel de gehele verzorgingsprijs zelf betalen.

U moet rekening houden met verhuiskosten. Misschien is het nodig om een ander bed aan te schaffen. U zult niet alles mee kunnen nemen dus ook voor die spullen moet van alles geregeld worden. Ook daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Ga ook na of uw verzekeringen, zoals de inboedel- of inbraakverzekering aangepast kunnen worden. Voor het verhuizen naar een verzorgingshuis kunt u geen verhuiskostenvergoeding via de WMO krijgen.
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis? Als u voor rekening van de AWBZ in een instelling verblijft en u bent 18 jaar of ouder, dan moet u betalen voor de verleende zorg. Er zijn twee bijdragen:

 • De lage bijdrage (maximaal € 706,- per maand)
 • De hoge bijdrage (maximaal € 1.751,40 per maand)

Hoe hoog uw bijdrage precies zal zijn, hangt af van de hoogte van uw verzamelinkomen van twee jaar eerder. Het zorgkantoor in uw regio vraagt bij de Belastingdienst uw verzamelinkomen op, berekent uw bijdrage en stuurt u bericht over de ingangsdatum van de bijdrage, de hoogte van het bedrag en hoe de bijdrage wordt geïnd. Een alleenstaande houdt gemiddeld per maand altijd minimaal € 245,85 over en gehuwden € 382,43. Alle bedragen: prijspeil 2006.

Welke misverstanden bestaan er?

"De meeste ouderen wonen in verzorgingshuizen"
Niet meer dan 7% van de 65-plussers woont in een verzorgingshuis. Zo'n 90% van de ouderen woont zelfstandig. Het merendeel in een gewone eengezinswoning.

"Je moet je op tijd inschrijven voor een verzorgingshuis of zorgwoning, anders moet je jaren wachten"
Voor een woonvorm inschrijven uit voorzorg is niet mogelijk. Alleen als u daadwerkelijk wilt of moet verhuizen kunt u zich aanmelden. Voor populaire huizen of complexen, vooral recente nieuwbouw, kan de wachttijd lang zijn. Vaak is de wachttijd echter niet langer dan rond de zes maanden.

"Ik ga liever meteen naar een verzorgingshuis, anders moet ik twee keer verhuizen"
Veel zorg en hulp die u in het verzorgingshuis zou kunnen krijgen kan ook in uw huidige huis geregeld worden. Een indicatie voor een verzorgingshuis krijgt u alleen als u dat wilt en als het noodzakelijk is. Mensen leven veel langer. Als u van een grote woning naar een seniorenwoning verhuist kan het wel 20 jaar duren voordat u meer zorg nodig heeft. Misschien heeft u dat zelfs nooit nodig.

"Moet ik mijn eigen huis "opeten" als ik naar een verzorgingshuis ga?"
Nee. Vroeger was dat wel zo. Nu telt alleen uw inkomen voor het vaststellen van uw bijdrage. Daarbij hoort ook inkomen uit vermogen, zoals rente-inkomsten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkteams via www.wijkteamsenschede.nl. U kunt uw vraag ook mailen naar info@wijkteamsenschede.nl of bellen met 053- 4817900. De adviseurs van Wijkteams Enschede helpen u de voor- en nadelen van de verschillende woonvormen duidelijk te krijgen. U weet dan wat u wel en niet kunt verwachten van zo'n woonvorm. Ze kunnen zo nodig ook helpen met het indienen van indicatie-aanvraag.