Voedselbank

De Stichting Voedselbank zamelt gratis voedsel in bij diverse leveranciers zoals groothandelaren, supermarkten, warme bakkers enz. Van al die levensmiddelen die beschikbaar worden gesteld, worden voedselpakketten samengesteld. De Stichting Voedselbank Enschede zorgt ervoor dat deze voedselpakketten terecht komen bij de mensen die deze hulp hard nodig hebben.

Voor wie?

De voedselpakketten zijn bedoeld als hulp voor mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben om van te leven. De voedselhulp is tijdelijk.

 

Een voedselpakket kan uitsluitend aangevraagd worden door bemiddeling van een hulpverleningsorganisatie. Hiervoor is het nodig dat u een aanvraagformulier invult.

Het aanvraagformulier voedselpakket vindt u op de website van de Voedselbank.
U moet dit formulier ook door de begeleidende of hulpverlenende instantie laten invullen. Neem hiervoor uw financiële gegevens mee en vul samen het aanvraagformulier in. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze pagina is ondertekend door of voorzien is van een stempel van de hulpverlener.

Wat moet ik nog meer weten?
Kijk voor meer informatie ook op:
www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl
www.geldkompasenschede.nl

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbare inkomen. Dat is het bedrag dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke als de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. De landelijke stichting Voedselbank stelt de criteria vast die gelden voor de voedselbank.

Op de website van de Voedselbank Enschede Haaksbergen vindt u de juiste bedragen
Ook voor het aanvraagformulier voedselpakket kunt u terecht bij de voedselbank.

U kunt uw voedselpakket op vrijdagmiddag ophalen bij de vestiging van de Voedselbank. Deze vindt u aan de Hengelosestraat 108, ter hoogte van het Meubelplein. Alleen in bijzondere situaties wordt na overleg thuisbezorgd.

www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl