Vrouwenopvang

De vrouwenopvang biedt hulp bij huiselijk geweld. Mishandelde en/of bedreigde vrouwen kunnen bij de vrouwenopvang terecht. De vrouwenopvang wil veiligheid en perspectief bieden aan hen en hun kinderen die te maken hebben (of gehad hebben) met geweld of dreiging van geweld in de relatie. Het gaat dan om geweld door de (ex-) partner maar ook geweld door de pooier of door een loverboy wordt hieronder verstaan. Daarnaast wordt geprobeerd om door preventie (bv. voorlichting en trainingen) en ambulante hulpverlening geweld in de relatiesfeer te voorkomen en te verminderen. Het toekomstperspectief van de cliënt staat centraal bij de hulpverlening in de vrouwenopvang.

Wat is er mogelijk?
Vrouwenopvang biedt:

  • Informatie en advies
  • Voorlichtingen en trainingen
  • Opvang
  • (Telefonische)Hulpverlening / begeleiding

Meldpunt Vrouwenopvang Overijssel
Telefoon: 0900 - 433 33 33 (5 ct per minuut) – te bereiken 24 uur per dag.
E-mail: meldpunt@vrouwenopvangoverijssel.nl
Internet: www.kadera.nl

Kadera aanpak huiselijk geweld
Telefoon: 0900 – 1 26 26 26 (24 uur per dag bereikbaar)
Internet: kadera.nl