Wijkwelzijnswerk

Activiteiten in buurthuizen, activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk, activiteiten voor jongeren in jongerencentrum de Rots en het peuterspeelzaalwerk worden in Enschede uitgevoerd door Alifa.

Buurthuizen, wijkcentra, jongerencentra en wijkcafés maken een wijk leefbaar voor iedereen. Het moeten toegankelijke, gezellige plekken zijn waar mensen uit de buurt elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen. Heel belangrijk is dat wijkbewoners er initiatieven kunnen ontplooien om samen te bouwen aan de toekomst van hun wijk. Ze worden daarbij ondersteund door de beroepskrachten en vrijwilligers van Alifa wijkwerk, maar ook door andere organisaties en instanties.

Voor informatie over wat er allemaal te doen is in de buurthuizen en welke activiteiten er voor kinderen en jongeren zijn, kunt u contact opnemen met Alifa.

Alifa
Pathmossingel 200
7513 CM Enschede
Telefoon: 053 - 480 12 00
Internet: www.alifa-welzijn.nl