Monitor sociaal domein

16 juni 2017

Zorgbelang Overijssel stelt van 12 tot 30 juni 2017 de Monitor sociaal domein Overijssel gratis ter beschikking aan alle Overijsselse gemeenten en haar inwoners.

Door middel van deze monitor geven inwoners aan op welke onderwerpen de gemeente wel of niet inzet. Hierbij kan gedacht worden aan mantelzorgondersteuning, raadplegen van burgers, langer zelfstandig wonen, gezondheid of jeugd.

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de veranderingen binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeente heeft sinds 2015 veel taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Politieke partijen zijn bezig met de voorbereidingen van deze verkiezingen. Dit is daarom een goed moment om als inwoner hierover uw mening te geven. Met het invullen van de monitor helpt u mee om inzichtelijk te maken waar gemeenten wel of (nog) niet op inzetten. Ga naar https://monitor.zorgbelang-panel.nl/overijssel/gratismonitor en vul de monitor vandaag nog in.