Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk hier wat dit voor u betekent. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De Agenda van Zuid

Ons stadsdeel is in beweging! We hebben mooie doelen en ambities vastgesteld. Deze brengen we tot leven met de ‘Agenda van Zuid’. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de plannen en voorbeelden van hoe mensen zich inzetten voor Zuid!

Sportverenigingen samen tegen vernielingen!

Thema: openbare orde en veiligheid

Stadsdeelagenda Enschede Zuid

De ambities voor 2020