Stadsdeelagenda Enschede Zuid

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede Zuid samen naar wat er nodig is om Zuid nog mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het onderwijs en de gemeente.

Samen bepalen we welke concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen. Deze verwerken we in een jaarplan. De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste ambities zien voor het jaar 2021.

Infographic die de Stadsdeelagenda Zuid samenvat. Uitgeschreven tekst staat onder de afbeelding.

Uitgeschreven tekst van de infographic Stadsdeelagenda Zuid

In de PDFStadsdeelagenda Zuid 2019-2022 vindt u de ambities en doelen op hoofdlijnen. Deze zijn samen met bewoners en partners bepaald.