Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Zuid

De agenda van Zuid ambities 2021

De ambities zijn onderverdeeld naar thema’s en wijk

Ambities per thema voor 2021

Openbare orde en veiligheid

 • Vergroten veiligheid(sgevoel) bij fietstunnels
 • Integrale aanpak de Reulver

Wonen en leven

 • Continuering gebiedsontwikkeling Onze Buurt de Posten
 • Gebiedsontwikkeling Hart van de Helmerhoek
 • Aanpak woonoverlast in de Hanenberglanden

Duurzaamheid en circulair

 • Uitvoeren Campagne ‘Zo Groen’
 • Pilot cameratoezicht milieuplein winkelcentrum Zuid

Jeugd

 • Opstarten huiskamer Bonhoeffer College Geesinkweg
 • Taal in de Gymzaal bij Peuteropvang De Toverbal
 • Uitrollen online aanbod Opvoeden & Opgroeien

Voorzieningen

 • Ontwikkeling stadsboerderij de Wesseler
 • Starten voorzieningen Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+)

Werk en meedoen

 • Doe Mee Huis in het Stroinkshuis

Ambities per wijk voor 2021

Stroinkslanden

 • Ondersteuning Smiley Stroinkslanden; upgrade terrein en speelmogelijkheden
 • Oplevering vernieuwd winkelcentrum het Stroink

Helmerhoek

 • Doorontwikkeling de Helmer
 • Matchen vraag en aanbod jeugdactiviteiten

Wesselerbrink

 • Aanpak ter verbetering woon- en leefklimaat Lintveldebrink
 • Oplevering Winkelcentrum Zuid