Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Zuid

Openbare orde en Veiligheid

 • Verkeersknelpunten in de Zuidwijken;
 • Terugdringen van ondermijnende activiteiten;
 • Vergroten van wederzijds respect en begrip
 • Tegengaan hennepteelt in Zuid

Wonen en leven

 • Evaluatie kamergewijze verhuur en woonoverlast.

Jeugd

 • Vergroten taalontwikkeling
 • Bewegend leren
 • (Inzet) digitale wereld (o.a. als vindplek)

Duurzaamheid

 • Verminderen van illegaal bijplaatsen afval
 • Vergroenen van buurten

Werk en meedoen

 • Doen!Beurs vernieuwde stijl

 • Aansluiten bij stedelijke aanpak armoede en schulden

Voorzieningen

 • Start BSO+ als alternatief voor de zorgboerderij
 • Wijkwijzer


Speerpunten per wijk

Wesselerbrink

 • Intersieve Brinkaanpak Het Lang
 • Gebiedsontwikkeling Droomwijk De Posten
 • Doorontwikkeling stadsboerderij De Wesseler

Stroinkslanden

 • Pilot woonoverlast in beeld
 • Verbouwing winkelcentrum Stroinkslanden
 • Doorontwikkeling Stroinkshuis

Helmerhoek

 • Vergroten veiligheid fietstunnels
 • Doorontwikkeling Wijkcentrum De Helmer