Wijkraden Zuid

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel Zuid kent de volgende wijkorganen:

Wijkraad Wesselerbrink

Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
0619226332
Voorzitter: Henk Siekmans
wesselerbrink.com
e-mail adres: secretaris@wesselerbrink.com
Wijkraad Wesselerbrink op Facebook

Wijkplatform Helmerhoek

Runenberghoek 12
7546 EE Enschede
Voorzitter: Heidi Niehenker
e-mail: wijkplatform@helmerhoek.nl
website: www.helmerhoek.nl
Wijkplatform Helmerhoek op Facebook