Herinrichting parkeerterreinen Lintveldebrink

Eind 2019 zijn er twee informatiebijeenkomsten gehouden voor bewoners van de Lintveldebrink 2 t/m 800 over de herinrichting van de parkeerterreinen. Tijdens deze bijeenkomsten en ook daarna hebben enkele bewoners een aantal punten naar voren gebracht over het voorgestelde inrichtingsplan. De gemeente is blij met deze belangstelling en inbreng. Waar dat kon, heeft de gemeente op basis van de uitgesproken wensen een aantal aanpassingen gedaan. Bewoners hebben een brief ontvangen over het vervolg.

Definitief ontwerp

Bekijk hier het definitieve ontwerp:

PDF20201013 Definitief Presentatietekening Lintveldebrink herinrichting parkeerterreinen.pdf

Planning

De start van de werkzaamheden staat gepland in het eerste kwartaal van 2021. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hiermee probeert de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor de start van de uitvoering worden omwonenden verder geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en fasering.