Herinrichting parkeerterreinen Lintveldebrink

Eind 2019 zijn er twee informatiebijeenkomsten gehouden voor bewoners van de Lintveldebrink 2 t/m 800 over de herinrichting van de parkeerterreinen. Tijdens deze bijeenkomsten en ook daarna hebben enkele bewoners een aantal punten naar voren gebracht over het voorgestelde inrichtingsplan. De gemeente is blij met deze belangstelling en inbreng. Waar dat kon, heeft de gemeente op basis van de uitgesproken wensen een aantal aanpassingen gedaan. Bewoners hebben een brief ontvangen over het vervolg.

Planning

Op maandag 1 maart 2021 start aannemer Sallandse Wegenbouw met de herinrichting van de 2 parkeerterreinen aan de Lintveldebrink 2 t/m 800. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hiermee probeert de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Downloads

Bekijk hier het definitieve ontwerp, de fasering en de bewonersbrieven:

Wijzigingen parkeerterrein Lintveldebrink bij de flats 2 t/m 400

  • Het vervallen van de laad en losplekken
  • Andere plek voor de restafvalcontainer t.p.v. de middelste parkeerstrook bij het flat aan de westzijde nr. 202-400
  • 2 Groenvakken in de middelste parkeerstrook naar andere kant van deze parkeerstrook gebracht.

PDF20201013 Presentatietekening Lintveldebrink herinrichting parkeerterreinen Wijziging 03 Perceel 2 op A3P.pdf

Indien er nog vragen/opmerkingen zijn graag contact opnemen voor 31-3-2021 met dhr. R. Hannink via de mail: r.hannink@enschede.nl