Stadsdeelmanagement Zuid

Stadsdeel Zuid is groen, ruimtelijk en kent een enorme veelzijdigheid. In de gevarieerde wijken en buurten worden ruim 35.000 inwoners met allerlei achtergronden en nationaliteiten samen, ieder met hun eigen unieke talent, behoefte en energie.

U als bewoner wil natuurlijk graag in een prettige en veilige woonomgeving leven en daar bovendien wat over te zeggen hebben. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld voldoende speelmogelijkheden zijn en genoeg parkeerruimte aanwezig is. Andere voorbeelden zijn goede voorzieningen dichtbij huis en dat er prettige buren naast u wonen.

Om aan deze wensen te voldoen wordt er van verschillende mensen iets verwacht, ook van uzelf als buurtbewoner. Bijvoorbeeld door mee te helpen uw wijk schoon te houden of als vrijwilliger op school.

De gemeente Enschede, waaronder wij als Stadsdeelmanagement Zuid, werkt er hard aan om het leven en werken in de wijken zo aangenaam mogelijk te maken.

Door aan te sluiten bij de ideeën en initiatieven in de wijken en buurten geloven we dat we mensen met elkaar kunnen verbinden en zo actief kunnen aan de verbetering de onderlinge saamhorigheid in de wijken. 

Samen met partijen zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen en scholen kunnen we zorgen dat het Zuiden nog zonniger wordt!

Bezoekadres:

Vlierstraat 103
7544 GG Enschede
Tel.: 053-481 77 41

Contact:

stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelmanagement Zuid