Nieuws uit Zuid

Het Oranje Fonds

Sinds 2003 kent het Oranje Fonds jaarlijks een prijs, de Appeltjes van Oranje, toe.

Straattaal

Inwoners in Zuid gaven aan dat het samenleven met mensen met een hele andere achtergrond niet altijd even eenvoudig is.

Buren(d)eten!

Buren(d)eten in Zuid met uw buren en wethouder Jurgen van Houdt op 21, 22 september en 11 oktober!

MEMO-speeltoestel Stroinksplein

Woensdag 31 augustus openden wethouder Jurgen van Houdt en de kinderen van OBS het Stroink en KBS De Regenboog op het Stroinksplein het nieuwe Memo-speeltoestel van Yalp.

Wijkplatform Helmerhoek

Op 8 en 9 juli presenteerde het nieuwe Wijkplatform Helmerhoek zich aan de wijkbewoners

VIVA jeugdweken in Stadsdeel Zuid

Het is weer bijna zomervakantie. Dat betekent dat er weer van alles georganiseerd wordt voor de kids in de Zuidwijken.