Nieuws uit Zuid

Groene vingers leggen verbinding in de Zuidwijken

Groen Verbindt Enschede, project van het Oranjefonds, heeft tot doel om cliënten van diverse zorginstellingen en buurtbewoners via groen met elkaar te verbinden. Samen met zorginstelling De Posten ontplooit zij diverse initiatieven ter verbetering van groene verbindingen in de Zuidwijken.

Succesvolle stadsfinale Cruyff Court Enschede

Op 6 april organiseerde Sportaal de stedelijke finale van het Cruyff Court in Stroinkslanden. De beste meisjes- en jongensteams uit de voorrondes van alle stadsdelen in Enschede mochten hieraan deelnemen.

Eetsoos de Open Tafel

Geen tijd of zin om voor u zelf te koken? Kom dan gezellig eten bij Eetsoos de Open Tafel in het Stroinkshuis.

Beweeggroep voor dames

Bij jeu-de-boule vereniging L’Equipe (Geessinkweg 148a) organiseert Sportaal iedere woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur een beweegactiviteit speciaal voor dames uit stadsdeel Zuid.

Bingo

Stichting DivA organiseert wekelijks op de woensdagmiddag in Het Stroink een gezellige 50+ bingo.