Nieuws uit Zuid

Succesvolle speurtocht krijgt een vervolg

De afgelopen periode gingen veel kinderen in hun eigen woonwijk op zoek naar QRcodes die waren verstopt door combinatiefunctionarissen van Sportaal. Vanaf nu is er een nieuwe speurtocht uitgezet in de vijf stadsdelen, met meer codes en in een iets groter gebied.

Meer bomen in Zuid

De subsidieregeling van de provincie Overijssel maakt het mogelijk

Handhavers in Zuid: even voorstellen

Het is belangrijk dat Enschede veilig en leefbaar is voor iedereen die er woont. Vanuit Handhaving zijn Peter Koetsier, Raimond Driesen en Bram van Bakel regelmatig in stadsdeel Zuid te zien. Zij stellen zich graag aan u voor.

Jaarwisseling Enschede Zuid

Om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling dit jaar goed verloopt worden in stadsdeel Zuid extra rondes gemaakt door onder andere Politie en Handhaving.