Aanvraag Smiley veld voor jaarbudget uit wijkbudget

18 maart 2020

Bij de werkgroep wijkbudgetten (stichting WWS) is de volgende aanvraag ingediend.

Aanvraag Jaarbudget Smiley veld (Kenmerk 09-2020).
Er wordt een bedrag gevraagd voor € 4100 vaste lasten en € 4600 euro voor activiteiten te organiseren door de vrijwilligers van het Smiley veld. Het initiatief draagt al jaren bij aan het vergroting van de saamhorigheid met name bij de vele kinderen in de wijk, die gebruik maken van de vele activiteiten die er worden georganiseerd. Het totaalbedrag voor de uitvoering van dit initiatief is € 8.700,00 De werkgroep heeft het voornemen om het totaalbedrag van € 8700,00 euro toe te kennen aan de Stichting Smileyveld.

Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met de bovengenoemde besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet uiterlijk 1 april 2020 worden ingediend. U kunt het bezwaarschrift sturen naar de voorzitter van de stichting WWS per adres Kolmschotlanden 130 7542 GJ Enschede. Een bezwaarschrift bevat de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, de omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht, de reden waarom u het er niet mee eens bent en uw handtekening.