Aanvraag wijkbudget voor Smileyveld

11 november 2020

De werkgroep wijkbudgetten heeft het voornemen om voor dit jaar een totaalbedrag van € 6000 toe te kennen aan de Stichting Smileyeld voor uitbreiding van speeltoestellen.

Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tot uiterlijk 25 november 2020 een bezwaarschrift indienen.
In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, de omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht, de reden waarom u het er niet mee eens bent en uw handtekening. Stuur uw bezwaarschrift naar de stichting WWS p.a. Kolmschotlanden 130 7542 GJ Enschede.