Aanvragen wijkbudgetten

15 maart 2019

wijkbudgetten (stichting WWS) 

Bij de werkgroep wijkbudgetten (stichting WWS) is de volgende aanvraag ingediend:

  • Aanvraag Jaarbudget Smiley veld (Kenmerk 12-2019) bestaande uit 4500 euro vaste lasten en 4300 euro voor activiteiten te organiseren door de vrijwilligers van het Smiley veld. Het initiatief draagt al jaren bij aan het vergroting van de saamhorigheid met name bij de vele kinderen in onze wijk, die gebruik maken van de vele activiteiten die er worden georganiseerd. Het totaalbedrag voor de uitvoering van dit initiatief is € 8.800,00

De werkgroep heeft het voornemen om het totaalbedrag van 8800,00 euro toe te kennen aan de Stichting Smileyveld.

Als u het niet eens bent met de bovengenoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet uiterlijk 04 april 2019 worden ingediend. U kunt het bezwaarschrift sturen naar de voorzitter van de stichting WWS p.a. Kolmschotlanden 130 7542 GJ Enschede. Een bezwaarschrift bevat de volgende gegevens. Uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, de omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht, de reden waarom u het er niet mee eens bent en uw handtekening.