Arjan Kampman, de nieuwe stadsdeelwethouder Zuid

foto van wethouder Arjan Kampman
19 september 2018

Graag stelt hij zich voor.

Aangenaam. Mijn naam is Arjan Kampman, geboren en getogen in Enschede. De komende 4 jaar mag ik uw stadsdeelwethouder zijn. Een taak waarop ik mij verheug.

Sinds dit jaar ben ik, na 4 jaar raadslidmaatschap en een carrière met verschillende leidinggevende functies in de zorg en bij de overheid, verkozen tot wethouder. In mijn portefeuille: Werk en Inkomen, Emancipatie, Arbeidsmarkt & transformatie Sociaal Domein. 
En daarnaast dus uw stadsdeelwethouder waarbij ik mij specifiek met de thema’s in uw wijk zal bezighouden. De keuze voor stadsdeel Zuid is een bewuste keuze geweest. Het is het grootste stadsdeel van Enschede en Zuid doet er echt toe! Wat me aanspreekt in Zuid: Enschede Zuid is een stadsdeel met erg veel vraagstukken die ook aansluiten bij andere delen van mijn portefeuille. Dat is een mooie uitdaging.

Ik vind het belangrijk dat ik goed zichtbaar ben en dicht bij de mensen sta. Daarom ben ik in principe elke woensdag aanwezig op Servicecentrum Zuid. Daar houd ik een spreekuur voor mensen die dat prettig vinden. We gaan met elkaar in gesprek op vraagstukken als zorg, werk, onderhoud van de wijk, afval, enzovoort. Neem voor het maken van een afspraak contact op met Harriët Groen (telefoon 053 481 85 20 of stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl).

Graag tot ziens,
Arjan Kampman