Buren(d)eten!

07 september 2016

Buren(d)eten in Zuid met uw buren en wethouder Jurgen van Houdt op 21, 22 september en 11 oktober!

‘De verminderde gevoelens van veiligheid en geborgenheid kunnen ook in de stadsdelen tot spanningen leiden. Inwoners in Zuid geven aan dat het samenleven met mensen van een hele andere achtergrond niet altijd even eenvoudig is. Tegelijkertijd zien we hoe steeds meer inwoners zelf met initiatieven komen om hun buren juist te ontmoeten en te leren kennen. Door een BBQ te organiseren op burendag bijvoorbeeld, zomaar een koffieochtend voor medebewoners op touw te zetten of een multiculturele markt te organiseren. Daarbij willen we altijd met elkaar in gesprek blijven over hoe het ons leven verrijkt door mensen uit andere culturen tegen te komen.’

Dit is een citaat uit de stadsdeelagenda Enschede Zuid 2016-2018: De kunst van het samenleven. Volgens de stadsdeelagenda Enschede Zuid is een van de speerpunten het samenleven met verschillende culturen. Door met elkaar kennis te maken ontstaat begrip en respect voor en vertrouwen in elkaar.

Daarom organiseert stadsdeelmanagement Zuid Buren(d)eets.  Een goede manier om met elkaar in gesprek te komen is om bij elkaar aan tafel te schuiven en samen te eten. Door samen te proeven van ‘elkaars eten’, kan een gesprek ontstaan over gewoontes en gebruiken. Dit is een basis voor het ontstaan van een goed gesprek en wederzijds respect en begrip.

Vragen die op deze avond ook gesteld worden zijn: voelt u zich thuis in uw buurt ? Kent u uw buren? Heeft u ideeën om het samenleven in uw buurt te verbeteren? Hoe gaat u dat doen?

Wij nodigen u graag uit voor de buren(d)eet in uw wijk. Ook wethouder Jurgen van Houdt schuift op deze avonden aan.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

  • Op 21 september van 18.00 tot 20.00 uur voor de bewoners van de Stroinkslanden in het Stroinkshuis aan het Stroink 64.
  • Op 22 september van 18.00 tot 20.00 uur voor de bewoners van de Wesselerbrink bij Power Zuid aan de Zunabrink 12.
  • Op 11 oktober van 18.00 tot 20.00 uur voor de bewoners van de Helmerhoek in Wijkcentrum de Helmer aan de Runenberghoek 12.

Graag van te voren aanmelden bij Rienke Hofman-Bijlstra, rienke@eurus.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rienke Hofman-Bijlstra van Eurus Advies op telefoonnummer 06 24 97 39 86.