De Bijenhoek

12 juni 2019

Participatie, Educatie en Ontmoeting

De Bijenhoek (aan de Oude Dijk) is een initiatief van de gemeente (stadsdeelbeheer) in samenwerking met basisschool de Wielerbaan. Het doel is om vooral de jeugd, maar ook andere wijkbewoners kennis te laten maken met het vorm geven van wat groeit en bloeit. Het initiatief is al van een aantal jaren terug, maar lijkt nu echt van de grond te komen. Vanuit de gemeente is André Hardiek (wijkbeheerder) aanspreekpunt (a.hardiek@enschede.nl).

Daarnaast heeft Stadsdeelmanagement Zuid, SVEN (wijkwelzijn), in de persoon van Bertus Siemerink, gevraagd om het proces in goede banen te leiden. Het is duidelijk dat de school vooral het onderdeel ‘educatie’ voor haar rekening neemt. We zien dat er wat bloeit in de Bijenhoek. De oogst van wat er is gezaaid door leerlingen van de Wielerbaan wordt zichtbaar.

Eén bewoner is zeer actief en heeft met behulp van de wijkbeheerder en enkele andere vrijwilligers,inmiddels de ‘boel’ weer wat op orde (opgeruimd). Er is grond beschikbaar die bemest kan worden en er kan een heuse moestuin worden ontwikkeld. Daarnaast meldt Imker Henk dat de eerste ‘honingslinger’ een feit is.

Rolverdeling

Vanuit Montessorischool Wielerbaan hebben directrice en docent aangegeven het onderdeel educatie voor hun rekening te willen nemen. Leon Haghuis (bewoner Helmerhoek), heeft een coördinerende rol over het beheer van de moestuin. Hiermee kan participatie meer vorm gaan krijgen. Wijkbeheerder André Hardiek is in zijn functie verantwoordelijk is voor het stuk grond waarop de Bijenhoek vorm gaat krijgen. Hij heeft een faciliterende en stimulerende rol in de ontwikkeling van de Bijenhoek.

Openingstijden

De Bijenhoek kan bezocht worden op momenten dat er gewerkt wordt of er gericht informatie gegeven kan worden. Vooralsnog wordt de Bijenhoek opengesteld op de vrijdagmiddag in de even weken van 13.00 uur tot 14.30 uur. Daarnaast is de Bijenhoek elke donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur open. Bertus Siemerink zal als procesbegeleider ook werven voor vrijwilligers met betrekking tot het onderdeel ‘ontmoeting’, zodat de Bijenhoek in de toekomst vaker kan worden bezocht. U kunt zich voor informatie en vragen bij hem melden: tel. 06-15437184 of bsiemerink@radaruitvoering.nl

Wilt u alvast een beetje sfeer proeven, zoek dan via youtube.com naar Helmerhoeknieuws HHN dan ziet u een paar leuke beelden.

Graag tot ziens in de Bijenhoek!

bijenhoek

bijenhoek

bijenhoek

Foto: Boven van links naar rechts: Leon Haghuis (regiehouder Moestuin), Klaas Lasche (vrijwilliger moestuin) Gilbert Schierboom (regiehouder Educatie > Wielerbaan).

Onder van links naar rechts: Henk van der Ley (Imker) en Efrim Ergun (vrijwilliger moestuin en bakken voor educatie)