De Brink op weg naar de toekomst!

01 juni 2016

Activiteitencentrum de Brink is inmiddels een goede bekende op de Wesselerbrink.

Onder aanvoering van een vaste groep vrijwilligers (de kerngroep), en een nog grotere groep vrijwilligers die bij allerlei activiteiten helpt, wordt een breed aanbod gerealiseerd voor jong en oud.

Om ervoor te zorgen dat de Brink ook de komende jaren die rol kan blijven vervullen, is het bedrijf Eurus Advies samen met de kerngroep bezig om een toekomstbestendig plan op te stellen. Dit plan moet er voor zorgen dat de Brink een duurzame voorziening wordt voor de wijk. Voor en door de bewoners, die er kunnen vinden waar ze behoefte aan hebben als het om activiteiten en ontmoeting gaat. De sociale en maatschappelijke rol van de Brink kan zo blijven bestaan. Woningcorporatie Domijn, Livio, stadsdeelmanagement Zuid en de Wijkraad Wesselerbrink dragen de Brink een warm hart toe en hebben een gezamenlijk klankbordgroep gevormd.

Deze groep ondersteunt de ontwikkeling van de Brink en helpt mee met het ontwikkelen van de Brink naar een zelfstandige en duurzame voorziening voor de wijk. Bewoners uit de Wesselerbrink of de omgeving van de Brink die belangstelling hebben om mee te helpen of affiniteit hebben met het opzetten van een zelfstandig bedrijf zijn zeer welkom. Belangstellenden kunnen met de Brink contact opnemen, alle hulp is welkom!

Meer informatie

Contact opnemen kan via Gerben de Jong, Thom Vosskuhler of Marco van Dolderen. E-mailadres: debrinkinfo@gmail.com.