Extra toezicht op schoolpleinen

23 juli 2019

Kijkt u mee in de schoolvakantie ?

In de schoolvakantie is er minder controle op de schoolpleinen en de schoolgebouwen, waardoor het risico op het vervuilen van het schoolplein en vernielingen van speeltoestellen en gebouwen groter is. De politie, stadsdeelbeheer en de jongerenwerken houden een oogje in het zeil.

Het is fijn als u ook extra alert wilt zijn.

Ziet u een verdachte situatie of constateert u vernielingen, neem dan contact op met:

Wijkagenten                    telefoon 0900-8844, in noodgevallen bel 112

Jongerenwerker              Pascal Dijkman – telefoon 06-53346786 – p.dijkman@alifa.nl

Stadsdeelbeheer             Tonnie Loevering, via 053-4818506