Gemeente verkoopt ‘snippergroen’

Dit najaar is de gemeente Enschede gestart met het project Snippergroen. Met snippergroen worden stukjes openbaar groen bedoeld waar de gemeente eigenaar van is, maar die grenzen aan tuin, huis of grond van bewoners. Het project Snippergroen biedt in sommige gevallen aan bewoners de mogelijkheid de groenstrook te kopen.  Aankoop van gemeentegrond is niet in alle gevallen mogelijk; de gemeente beoordeelt elke situatie afzonderlijk. Gedurende het project geldt een aantrekkelijke grondprijs.

Project Snippergroen

Het project wordt gestart in de buurten Reerinklanden en Park Stokhorst. Daarna wordt het project in de hele gemeente uitgevoerd. Per wijk wordt een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven over het project.

Waarom dit project?

Met dit project wordt uitvoering gegeven aan de wens van het college, zoals dat is opgenomen in het Coalitieakkoord 2014. De gemeente wil met dit project het gebruik van gemeentegrond door bewoners regelen. Daar waar mogelijk wil de gemeente snippergroen verkopen. De verkoop van snippergroen heeft voordelen voor zowel de bewoners als de gemeente. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door aankoop van snippergroen. De gemeente heeft na verkoop minder onderhoudskosten en de openbare ruimte is beter gestructureerd.

Meer informatie

Meer informatie  www.enschede.nl/snippergroen.