Gezocht: Lid commissie wijkbudgetten Helmerhoek

12 januari 2022

Heeft u als bewoner van Helmerhoek hart voor uw wijk, kunt u met een computer overweg en bent u geïnteresseerd in de activiteiten die uw wijkbewoners organiseren om de wijk nog mooier te maken?

Dan is de commissie wijkbudgetten Helmerhoek iets voor u. De commissie vergadert 1 keer in de maand op dinsdagavond.

Heeft u interesse om lid te worden van de commissie wijkbudgetten Helmerhoek, neem dan contact op met Saskia van Dijk (s.v.dijk@enschede.nl). Kijk voor meer informatie over wijkbudgetten op de website www.jijmaaktdebuurt.nl.