In het zonnetje gezet!

Uitreiking jij maatdebuurttas aan Els
23 januari 2019

Elk stadsdeel heeft zijn aanjagers. Sommigen zijn zichtbaar en anderen zijn minder zichtbaar. Voor al deze mensen geldt dat hun vrijwillige inzet van onschatbare waarde is voor de samenleving en voor stadsdeel Zuid. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Zuid werden Els ijenhuis en Gea van der Sleen in het zonnetje gezet voor hun vrijwillige bijdrage in het stadsdeel. 

Els Nijenhuis en Gea van der Sleen zetten zich al jarenlang met creativiteit, gedrevenheid en betrokkenheid in voor hun wijk Stroinkslanden en Wesselerbrink. Met hun organisatietalent zorgen ze ervoor dat initiatieven worden uitgevoerd waardoor de wijk weer een 
stukje mooier wordt. Als dank voor hun inzet kregen ze uit handen van stadsdeelwethouder Arjan Kampman een lekker gevulde Jij maakt de buurttas en een bos bloemen.

Uitreiking jij maatdebuurttas aan Gea