In het zonnetje gezet!

24 januari 2017

Elk stadsdeel heeft zijn aanjagers. Sommigen zijn zichtbaar en anderen niet. Die willen we graag als gemeente in het zonnetje zetten

In stadsdeel Zuid hebben we tijdens de nieuwjaarsreceptie Janny Kolz in het zonnetje gezet.

Zij zet zich al jaren lang in voor de wijk Wesselerbrink. Zo was ze 10 jaar wijkraadslid van de wijkraad Wesselerbrink. Helaas heeft ze, om gezondheidsredenen, hier afscheid van moeten nemen. Wel blijft ze actief bij de redactie van het wijkblad. Als dank voor haar inzet heeft ze uit handen van stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt een lekker gevulde “Jij maakt de buurt-tas” en een bos bloemen ontvangen.

Wij hopen dat zij als ambassadeur het verhaal van de wijkbudgetten verder vertelt, zodat er nog veel mooie initiatieven volgen. We moeten het samen doen!