Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) bij Mediant

24 juni 2020

Sinds 2000 Is het IPG team van Mediant actief in de regio.

Medewerkers van IPG verlenen zorg aan gezinnen met zware opvoedproblemen en multi problemen. Ook is er in deze gezinnen altijd sprake van een psychiatrische stoornis bij het kind en/of de ouder. Bijzonder is, dat IPG geen wachtlijsten kent! Een gezinsbehandeling kan gelijk van start gaan.

Nieuw: IPG spoedzorg

Binnen IPG is het sinds 1 april 2020 mogelijk een spoedbehandeling aan te vragen. IPG SPOED is een kortdurende vorm van Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij het kind of een van de ouders is sprake van psychiatrische problematiek. IPG SPOED traject kan binnen een week worden ingezet wanneer er sprake is van een vraag en zorgen over de opvoeding.Een gezinsbehandelaar komt vier tot maximaal zes weken bij het gezin thuis en wordt ingezet wanneer de situatie in het gezin zodanig is dat snel hulp gewenst is. Er is ruimte om maximaal 4x per week in het gezin aanwezig te zijn en samen te kijken naar wat er nodig is om weer samen verder te kunnen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding: IPGspoed@mediant.nl. Aanmelden kan via jeugd@mediant.nl. Meer informatie mediantjeugd.nl