Landinrichting Enschede-Zuid

25 oktober 2019

 Uitnodiging openbare vergadering uitvoeringscommissie 30 oktober 2019

Op woensdag 30 oktober vindt om 09.30 uur in het verengingsgebouw van de Protestantse Gemeente Usselo, Haaksbergerstraat 821 te Usselo.

Belangstellenden worden uitgenodigd om deze openbare vergadering bij te wonen. 
De inhoudelijk te bespreken agendapunten zijn: 

 • Vaststellen definitieve kostenopgave van de landinrichting Enschede-Zuid, deelgebied Boekelo-Twekkelo 
 • Vaststellen van de definitieve puntwaarde voor de Lijst der Geldelijke Regelingen voor het deelgebied Boekelo-Twekkelo. 
 • Bepalen van de correctiefactor tussen voorlopige en definitieve puntwaarde voor het deelgebied Boekelo-Twekkelo 

De correctiefactor zal door Gedeputeerde Staten van de provincie ter inzage worden gelegd 
gedurende 6 weken, van donderdag 7 november t/m woensdag 18 december 2019. Met betrekking 
tot die ter inzagelegging zal een afzonderlijke publicatie worden gedaan in het provinciaal blad en 
op de website van de landinrichting Enschede-Zuid.  

Aan het begin van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dient u dat voorafgaand aan de vergadering 
telefonisch of per e-mail te melden aan de secretaris van de uitvoeringscommissie, de heer J. van 
der Graaf, telefoonnummer 038 4998638, mail j.vd.graaf@overijssel.nl 

De agenda met agendastukken worden gepubliceerd op de webpagina van het project 
www.herinrichtingenschedezuid.nl en op de website van de gemeente Enschede. 

Agenda

 1. Opening en agenda (pdf)
   
 2. Mededelingen 
   
 3. Spreekrecht 
   
 4. Verslag van de 38e vergadering (pdf) van d.d. 15 november 2017 
   
 5. Ingekomen en uitgaande stukken (pdf)
   
 6. Stand van zaken procedure LGR Broekheurne (pdf) en Boekelo-Twekkelo 
   
 7. Vaststellen definitieve kostenopgave, definitieve puntwaarde  en bepalen correctiefactor Boekelo-Twekkelo 

       8. Rondvraag 

       9. Sluiting