Licht op Geessinkweg

26 juni 2017

Scholieren en andere fietsers kunnen via de Geessinkweg nu veilig naar de Zuid-wijken met verschillende voorzieningen fietsen.

Bewoners van Het Brunink vonden de openbare verlichting onveilig bij de fietsverbinding tussen hun wijk en de naastgelegen wijk Wesselerbrink, de sportvelden en de scholingsboulevard.  Daar wilde de buurt graag verbetering in zien. Wethouder Jurgen van Houdt heeft zich ingezet om deze situatie aan te pakken. Na een traject met veel inspraak, afweging van alternatieven en nog meer inspraak startte de gemeente eind mei  met het plaatsen van lichtmasten met dimbare led-verlichting. Ook is er bermverharding aangebracht. De kinderen en hun ouders zijn er blij mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder stadsdeel Zuid Jurgen van Houdt ging samen met enkele schoolkinderen in de kraanbak omhoog om de Led-verlichting langs de Geessinkweg symbolisch te openen.