Openbare wijkbijeenkomst wijkraad Wesselerbrink

13 oktober 2020


De wijkraad van de Wesselerbrink is van plan om een openbare wijkbijeenkomst te organiseren.

In verband met de coronamaatregelen wil de wijkraad een inschatting maken hoeveel mensen er naar deze openbare wijkbijeenkomst komen. Zo kan de wijkraad de ruimte beter indelen. Wilt u bij deze vergadering zijn, dan is het noodzakelijk dat u zich opgeeft vóór 31 oktober 2020. Aanmelden kan via de mail: secretaris@wesselerbrink.com of via 06-41814874.

Hieronder vindt u alvast enkele concept agendapunten:

  • Spaarverzoeken wijkbudgetten 2021
  • Feest in park Wesselerbrink
  • Uitbreiding moestuin Kinderboerderij de Wesseler.

Waar: de Magneet, Hertmebrink 1
Wanneer: woensdag 11 November 2020
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)