Samen werken aan een oplossing!

Eind 2014 kwamen tijdens buurtgesprekken in de Helmerhoek signalen van bewoners van de Dorsstokhoek en omgeving over overlast van jongeren die geregeld bivakkeerden in het bushokje aan de Disselhoek.

In verschillende bewonersbijeenkomsten vorig jaar, is gezamenlijk gezocht naar een duurzame oplossing voor zowel de jongeren als de ouderen. Het vormen van een werkgroep met bewoners, jongeren, wijkagent, Alifa en gemeente heeft ertoe geleid dat de jongeren een eigen plekje krijgen in de vorm van de “Kjoep”.

Wat is de Kjoep?

De Kjoep is een kleine half open plaatstalen constructie met een plat dak van 2,2 bij 2,2 meter. Over het gebruik van de Kjoep zijn afspraken gemaakt met alle betrokkenen.

Op 1 april is de Kjoep geplaatst achter de houtwal aan de Disselhoek, tegen het wandelpad.  De Kjoep werd feestelijk geopend door de stadsdeelmanager Zuid, bewoners, jongeren en de professionals.