Schwung in de Helmerhoek

In de Helmerhoek wordt sinds anderhalf jaar gewerkt aan meer betrokkenheid en samenwerking tussen bewoners, organisaties en de gemeente.

Dit project heet “Schwung in de Helmerhoek”. Een aantal buurten zijn actief geworden en werken samen met de  gemeente aan verbetering en behoud van een goede leefomgeving. Ook is samen met een aantal buurten en met de jongeren gewerkt aan verbetering van mogelijkheden voor de jeugd in de wijk.

Opzet nieuw platform

Omdat er nu vele actieve wijkbewoners zijn die vanuit hun eigen buurt een woordje mee willen praten is er een nieuw platform opgericht. Dit platform is inmiddels twee keer bij elkaar geweest en bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende buurten van de Helmerhoek. Naast de
gemeente zitten ook de wijkagent en de jongerenwerker in dit platform. Het platform is geen vervanging van de voormalige wijkraad. Het platform moet opgebouwd zijn met vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk verschillende buurten, die met elkaar besluiten waar het platform  aandacht aan gaat besteden. Zo proberen ze de wijkkrant weer nieuw leven in te blazen en in te zetten op meer activiteiten voor kinderen.

Hoe verder

In de loop van 2016 krijgt het platform verder vorm. Belangrijk is dat de bewoners als gezamenlijke deelnemers zelf besluiten hoe vaak ze bij elkaar komen en welke positie ze willen innemen. De gemeente heeft aangegeven gesprekspartner voor het platform te willen zijn maar kan ook ondersteunen. De onderwerpen die het platform belangrijk vindt om aan te pakken, worden door de deelnemers zelf aangegeven. Een belangrijke ontwikkeling, waardoor er een goede relatie tussen bewoners en gemeente ontstaat en samen gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de wijk. Want daar gaat het om: een fijne wijk, met een plek voor iedereen!

Meer informatie

Wijkbewoners die meer willen weten of overwegen zich aan te melden, kunnen een mail sturen naar d.vossebeld@enschede.nl of r.theunissen@enschede.nl