Straattaal

20 september 2016

Inwoners in Zuid gaven aan dat het samenleven met mensen met een hele andere achtergrond niet altijd even eenvoudig is.

Dit is een citaat uit de stadsdeelagenda Enschede Zuid 2016-2018

Onderzoek

Daarom vroeg de gemeente aan Alifa om onderzoek te doen in de wijk  naar de beleving van discriminatie en het onderlinge contact hierover. In de Posten en Oosterveld ging Alifa letterlijk de straat op met de volgende vragen:

  • Is er sprake van discriminatie in de buurt?
  • is er sprake van contact tussen de verschillende culturen in de straat?

De conclusie van het onderzoek is dat de mensen over het algemeen geen discriminatie ervaren. Er is sprake van positief contact tussen verschillende culturen in de straten. De grootste belemmering is taal.  Ook  zouden buurtbewoners elkaar wel vaker  mogen groeten.

Meer weten

Lees de verhalen op de website van Wijkraad Wesselerbrink www.wesselerbrink.com.