Tijdelijke wijziging locatie Wijkwijzer!

04 september 2019

In verband met de verbouwing van wijkcentrum de Magneet wordt de Wijkwijzer in de maand september tijdelijk verplaatst naar het Servicecentrum aan de Wesselerbrinklaan 102.

Op woensdag 2 oktober, 6 november en 4 december van 10.00-11.30 wordt er in wijkcentrum de Magneet van 09:00 – 12:00 uur ook inloopspreekuur gehouden voor senioren die vragen hebben over het reizen met het openbaar vervoer.

Vrijwilligers die hiervoor getraind zijn zullen deze inloopspreekuren verzorgen. Zij zijn zelf ook allen senioren tussen de 60 en 85 jaar. Het inloopspreekuur duurt 1,5 uur met mogelijkheid tot uitloop van een half uur. Het inloopspreekuur is bedoeld om senioren te stimuleren het reizen met het openbaar vervoer zich eigen te maken, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven en ook minder snel gebruik hoeven te maken van WMO voorzieningen.