Time Out tegen pesten

04 oktober 2017

In de week tegen pesten werden er op meerdere locaties in Enschede Time-Out-tegels geplaatst, om een signaal af te geven dat pesten niet stoer is.

Dit gebeurde onder andere op OBS de Zuidsprong, speeltuin Tuindorp en het Bonhoeffer College Geessinkweg.

Voorafgaand hieraan is er door de scholen aandacht geschonken aan pesten en de gevolgen die dit kan hebben. Zo werd op het Bonhoeffer een interactieve workshop over pesten gehouden, in samenwerking met de wijkagent, jeugdagenten en de jongerenwerker. De kinderen van de Zuidsprong gingen in optocht onder begeleiding van leerkrachten, ouders en de politie naar speeltuin Tuindorp om ook daar een tegel te leggen. Na het officiële gedeelte, waarbij ook wijkwethouder Jurgen van Houdt aanwezig was, konden de kinderen een ijsje eten, in de speeltuin spelen en een potje voetballen met de jeugdagenten.

Het leggen van deze tegels is een initiatief van de stichting Twente tegen Pesten. Deze stichting is opgericht naar aanleiding van de zelfdoding van Tim Ribberink in november 2012. Tim maakte een einde aan zijn leven omdat hij zijn leven lang gepest, getreiterd en buitengesloten werd. Doel van de stichting is om pesten bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen.

Meer informatie: twentetegenpesten.nl