Vergadering herinrichting Enschede-Zuid

16 oktober 2020

Uitnodiging openbare vergadering uitvoeringscommissie 28 oktober 2020 om 15:00 uur

De uitvoeringscommissie voor de herinrichting Enschede-Zuid vergadert op woensdag 28 oktober 2020 om 15:00 uur. Vanwege de coronamaatregelen zal deze vergadering niet in het Verenigingsgebouw van de Protestantse gemeente in Usselo zijn. In plaats daarvan vindt de vergadering plaats in de vorm van een video vergadering via het programma Teams van Microsoft.

Belangstellenden worden uitgenodigd om deze digitale openbare vergadering bij te wonen. U kunt zich daarvoor per mail aanmelden bij Jose Greiving J.Greiving-vd.Vegt@overijssel.nl. U ontvangt dan een antwoordmail van haar waarin de digitale link naar de vergadering is opgenomen.

De agendapunten zijn:

  • Vaststellen definitieve kostenopgave van de landinrichting Enschede-Zuid, deelgebied Broekheurne
  • Vaststellen van de definitieve puntwaarde voor de Lijst der Geldelijke Regelingen voor het deelgebied Broekheurne.
  • Bepalen van de correctiefactor tussen voorlopige en definitieve puntwaarde voor het deelgebied Broekheurne.

De correctiefactor zal door Gedeputeerde Staten van de provincie ter inzage worden gelegd gedurende 6 weken, van donderdag 5 november t/m woensdag 16 december 2020. Met betrekking tot die ter inzagelegging zal een afzonderlijke publicatie worden gedaan in het provinciaal blad en op de website van de landinrichting Enschede-Zuid.

Aan het begin van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dient u dat uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering per e-mail te melden aan de secretaris van de uitvoeringscommissie, de heer J. van der Graaf, mail j.vd.graaf@overijssel.nl

De agendastukken vindt u op herinrichtingenschedezuid.nl.