Vergunning voor beschermd wonen in Broekheurnerborch

Luchtfoto van de Broekheurnerborch
11 december 2019

Woningcorporatie Domijn heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor woonplekken voor beschermd wonen, zodat RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) deze kan gebruiken.

Het gaat om de U-bouw van het complex Broekheurnerborch aan de Rechterveldbrink. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 de vergunning aan Domijn verleend.

Het college is niet over een nacht ijs gegaan en heeft goed geluisterd naar de geluiden uit de wijk en de ingediende raadsmoties. Met het besluit biedt centrumgemeente Enschede aan een groep kwetsbare Enschedeërs woonruimte met begeleiding. Een belangrijke reden voor het besluit is de aanwezigheid van 24-uurs begeleiding op de locatie. Hiernaast is met de betrokken partners afgesproken om een omgevingsbeheergroep in te richten.

Met de vergunning kan RIBW GO starten met het inrichten van 37 woonplekken voor beschermd wonen in de U-bouw. 3 van de 40 appartementen in het complex worden gebruikt als inloop- en kantoorruimte