Wat is er de afgelopen periode gebeurd in Zuid?

Activiteit stadsdeel Zuid
21 december 2020

Wat professionals en inwoners doen is niet altijd zichtbaar. Daarom laten we graag zien wat er binnen het thema leefbaarheid en veiligheid in Zuid allemaal gebeurt.

De afgelopen maanden hebben zich in stadsdeel Zuid meerdere incidenten voorgedaan en is er sprake van een stijging van (jeugd)overlast. Denk hierbij aan lawaai, vernielingen, intimidatie en afsteken van vuurwerk. Politie, Handhaving, Alifa, Sportaal en de gemeente werken nauw met elkaar samen om overlast tegen te gaan en zo mogelijk ook overlast te voorkomen.

Hotspots

Naast de dagelijkse routes die de politie en handhavers doen in stadsdeel Zuid, zijn er ook gerichte acties uitgevoerd. Mede op basis van meldingen van inwoners zijn er een aantal plekken in Zuid in kaart gebracht waar meer dan gemiddeld overlast wordt ervaren, de zogenaamde hotspots. Juist die plekken zijn bij een gerichte actie vanuit verschillende kanten benaderd door politie en handhaving; er zijn namen genoteerd en vervolgens een aantal huisbezoeken afgelegd.

Ook heeft stadsdeel Zuid de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de inzet van beveiligingsbedrijf SA-INT Safety. Op deze wijze hebben we ingezet op extra toezicht in de Zuidwijken.

Activiteiten

Daarnaast proberen wij samen ook zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Zo hebben Alifa en Sportaal extra instuiven in Enschede Zuid georganiseerd om de jongeren die daar behoefte aan hebben, extra activiteiten aan te bieden. Ook is er wekelijks divers aanbod voor kinderen en jeugd online, waaronder bijvoorbeeld beweegactiviteiten, chatten (om je verhaal kwijt te kunnen) of een pubquizz. Ook zijn de jongerenwerkers dagelijks op straat in de wijken te vinden.

Samen streven we naar een veilig en prettig leefklimaat in Enschede Zuid.