Waterschap Vechtstromen baggert in Wesselerbrink

20 oktober 2016

Vanaf 24 oktober laat waterschap Vechtstromen de slootjes en vijvers in de wijk Wesselerbrink in Enschede uitbaggeren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte en duren tot het einde van dit jaar. Voorafgaand aan de start van het baggerwerk, wordt er eerst gesnoeid.

Betere doorstroming en waterkwaliteit

Met het baggeren wordt de vijver weer op diepte gebracht en de bodem schoongemaakt. Hierdoor remt de algengroei, verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water beter door. Het waterschap doet dit eens per 10 jaar. Of eerder als dat op bepaalde plekken nodig is.

Werkzaamheden

In totaal wordt er 8000 m3 bagger verwijderd. De bagger wordt met vrachtwagens vervoerd naar een depot. Tijdens de werkzaamheden kan er overlast zijn van materieel op straat, het voetpad of in het park. De werkzaamheden duren tot eind 2016. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd de overlast te beperken.

Op een kaart is aangegeven waar er wordt gebaggerd. 

Over baggeren

Meer weten over het hoe en waarom van baggeren? Bekijk de animatievideo van Waterschap Vechtstromen:

PDFBijlage 1.0 -- V4 Airforce Festival 2017 A1_PT_Veiligheid_1700059175.pdf