Wijkplatform Helmerhoek

07 september 2016

Op 8 en 9 juli presenteerde het nieuwe Wijkplatform Helmerhoek zich aan de wijkbewoners

Deze keer eens niet in een vergadering, maar door met een infostand in het winkelcentrum te gaan staan. In de tijd dat zij daar stonden hebben met veel wijkbewoners gesproken over de wijk en zaken waar het Wijkplatform zich mee bezig zou moeten houden.

Verbeterpunten

Als belangrijkste verbeterpunten worden genoemd het groenonderhoud en de voorzieningen in de wijk. Ook de verkeers veiligheid, de aanpak van hondenpoep en voorzieningen voor jongeren scoorden hoog. Een schone openbare ruimte scoorde het hoogste en dat verbaasde niemand. De ontmoeting met wijkbewoners op deze manier is goed bevallen. Het platform gaat dit zeker vaker doen. Enkele
bewoners hebben zich aangemeld het Wijkplatform en als vrijwilliger het Wijkcentrum.

Meer weten

Het Wijkplatform Helmerhoek komt graag in contact met actieve bewoners(groepen) die de oren en ogen in de wijk willen zijn. Wilt u zich aanmelden, mail dan naar: wijkplatform@helmerhoek.nl