Wijkplatform Helmerhoek

02 november 2016

Het Wijkplatform gaat een nieuwe fase in en heeft besloten de stap, naar het oprichten van een stichting, definitief te zetten.

De belangrijkste reden hiervoor is een hele praktische. Door een stichting te worden kan erkenning bij de gemeente als wijkorgaan worden aangevraagd en komt het Wijkplatform in aanmerking voor de daarbij behorende subsidie.

Vergaderingen Wijkplatform bijwonen

Elke eerste maandag van de maand (met uitzondering van de maanden januari, juli en augustus) blijft het Wijkplatform vergaderen. Allerlei actuele zaken worden dan besproken. Iedere wijkbewoner is van harte uitgenodigd om daar bij aan te sluiten om iets onder de aandacht van het Wijkplatform te brengen of te bespreken. Bij de vergaderingen zijn vaak ook functionarissen van de gemeente Enschede en de wijkagent aanwezig.

Contact met de wijk

Naast deze vergaderingen kiest het Wijkplatform er in 2017 ook voor om meerdere keren per jaar op een andere manier contact met de wijkbewoners te maken.