Wijkraad Helmerhoek voor hulp en advies

wijkcentrum De Helmer
29 september 2021

Loop eens binnen bij het inloopspreekuur

Vanaf maandag 13 september is het inloopspreekuur van Wijkplatform Helmerhoek weer van start gedaan in wijkcentrum De Helmer. Regelmatig schuiven ook professionals aan zoals bijvoorbeeld de wijkagent, de jongerenwerker of de wijkbeheerder.

Loop eens binnen

Heeft u vragen voor de wijkraad of heeft u advies nodig of zit u met iets waarvan u denkt dat de wijkraad dit moet oppakken? Kom dan naar het inloopspreekuur. U kunt er met van alles terecht. Van milieuproblemen, zwerfafval, achterstallig groenonderhoud tot nieuwbouwprojecten. De wijkraad is erbij betrokken. De leefbaarheid van de wijk staat hierbij voorop.

Tijden inloopspreekuur

Het inloopspreekuur van de wijkraad Helmerhoek vindt op 2 momenten in de maand plaats.

  • elke tweede maandagochtend van de maand van 10.00-12.00 uur.
  • elke vierde dinsdagavond van de maand van 19.30-21 30 uur.

Een afspraak maken is niet nodig. Koffie en thee staan klaar!

Informatie over lopende projecten

U kunt bij de wijkraad Helmerhoek ook informatie krijgen over lopende projecten zoals Wijkwacht 2.0, Helmerhoekschoon of Zuidwijken Maatjes.