Nieuws uit Zuid

Aanvraag wijkbudget voor Smileyveld

De werkgroep wijkbudgetten heeft het voornemen om voor dit jaar een totaalbedrag van € 6000 toe te kennen aan de Stichting Smileyeld voor uitbreiding van speeltoestellen.

Samen Winter Warm in Zuid en West

‘Samen Winter Warm’ is een actie voor inwoners van Enschede Zuid en West. SVEN Welzijn, de gemeente Enschede en de partners in de wijk slaan de handen ineen voor wijkbewoners, die door het coronavirus alleen thuis zitten en niet naar buiten kunnen of durven.