Nieuws uit Zuid

Game 2Play

Op 4 februari was de start van Game2Play in Enschede Zuid tijdens de sportinstuif in de Helmerhoek

Een kaart vol natuurschoon, Bingo!

Op 3 februari jl. was het weer zover; de maandelijkse groene middag voor bewoners van Erve Leppink, initiatief vanuit het project “Grijs Groen en Gelukkig”.

Voorlezen is leuk én belangrijk

Tijdens de nationale voorleesdagen van 22 januari t/m 1 februari 2020 was er extra aandacht voor het voorlezen aan jonge kinderen

Sneeuwklokje!

Bewoners Erve Leppink samen op pad

Nieuwjaarsreceptie Zuid

De nieuwjaarsreceptie van Zuid, die dit jaar werd gehouden in het wijkcentrum De Magneet, werd goed bezocht.