Onderhoud en herinrichting Het Stroink

De gemeente gaat bezig met het onderhoud en de herinrichting van Het Stroink tussen de Broekheurne-ring en de Auskamplanden. Het asfalt van Het Stroink is aan onderhoud toe. Vanwege het noodzakelijke onderhoud is het Stroink ook getoetst op het gebied van verkeersveiligheid. Daarom heeft de gemeente besloten het Stroink opnieuw in te richten.

Aanleiding van de werkzaamheden

In het asfalt van Het Stroink is scheurvorming en spoorvorming opgetreden. Noodzakelijk asfaltonderhoud is daarom nodig. De gemeente heeft de wettelijke taak als wegbeheerder om dit onderhoud te plegen. Om het aantal wegwerkzaamheden in Enschede te beperken, kijkt de gemeente bij onderhoud ook of er verbeteringen aan de weg mogelijk zijn. Dit is bij Het Stroink het geval. Daarom combineren we deze werkzaamheden met het noodzakelijke onderhoud. Met een aantal kleine ingrepen maken we het Stroink veiliger en beter begaanbaar.

Wat gaat er veranderen?

Momenteel is de weg erg breed ingericht. Ook wordt er vaak op de rijbaan geparkeerd. Om hardrijden tegen te gaan wordt de weg versmald. De ruimte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor het toevoegen van 20 extra parkeerplaatsen en extra groen. In de nieuwe situatie blijft straat parkeren toegestaan. Ook worden er 2 extra drempels toegevoegd. Om te voorkomen dat de weg op korte termijn opnieuw moet worden opgebroken, voeren de nutspartijen enkele onderhoudswerkzaamheden uit aan kabels en leidingen.

Het ontwerp

Bekijk hier het voorlopige ontwerp (klik voor pdf).

Het ontwerp staat in principe vast. Bij het herinrichten van een weg of straat volgt de gemeente namelijk altijd de richtlijnen van het kennisinstituut CROW en de uitgangspunten van de Mobiliteitsvisie. Heeft u toch vragen of opmerkingen over het ontwerp? Neem dan vooral contact op met projectleider Rob Hegeman. U vindt zijn contactgegevens onder aan deze pagina.

Verlichting

De openbare verlichting wordt vanwege de aanpassingen in de openbare ruimte ook aangepast. Deels worden materialen hergebruikt op een nieuwe locatie langs de weg en deels worden er nieuwe materialen geleverd en geplaatst. Op bijgaande tekening is te zien waar de verlichting komt te staan.

Planning en bereikbaarheid

De gemeente streeft ernaar om kort na de bouwvak te starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag. Om overlast te beperken, voert de gemeente de werkzaamheden in fases uit. De exacte planning en fasering wordt op een later moment op deze website gepubliceerd.

Tijdens de werkzaamheden is het Stroink tussen de Broekheurne-ring en de Auskamplanden afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. De gemeente schenkt extra aandacht aan de bereikbaarheid van omliggende straten zoals de Hilbertlanden. Door middel van tijdelijke maatregelen blijft de Hilbertlanden tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer waaronder de hulpdiensten.

Veel gestelde vragen en antwoorden

  • Kan ik overlast verwachten tijdens de werkzaamheden?

Wegwerkzaamheden brengen helaas soms overlast met zich mee. Om geluidsoverlast te beperken werkt de gemeente alleen tussen 07.00 – 18.00 uur. Tijdens het werk kan er sprake zijn van stofvorming. Dit wordt dit zoveel mogelijk tegengegaan. Helaas kunnen we dit niet altijd helemaal voorkomen.

  • Blijft mijn woning bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Uw woning is altijd te voet bereikbaar. Het werk wordt opgeknipt in fases en per fase volledig gereed gemaakt en daarna weer opengesteld voor het verkeer. Hierbij wordt rekening gehouden met het achterliggende gebied.

  • Waar kan ik mijn auto parkeren tijdens de werkzaamheden?

Het kan zijn dat u uw auto tijdens de werkzaamheden op een andere plek moet parkeren dan u normaal gesproken gewend bent. Tijdens de werkzaamheden wordt u hierover door de aannemer geïnformeerd. Doordat we de werkzaamheden in fases uitvoeren, houden we de periode dat u uw auto elders moet parkeren zo kort mogelijk.

  • Is er in de nieuwe situatie voldoende ruimte om te parkeren?

Ook in de nieuwe situatie blijft straat parkeren op de rijbaan mogelijk. Daarnaast legt de gemeente 20 extra parkeervakken aan. Ook in de toekomst is er dus voldoende ruimte om te parkeren. Om de bus voldoende ruimte te geven, is het straks niet meer toegestaan om rondom de bushalte te parkeren.

  • Blijft de bus straks nog gewoon door het Stroink rijden?

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond zal de bus nog steeds door het Stroink blijven rijden. Ondanks dat de straat wordt versmald zal er voldoende ruimte zijn voor de bus. Tijdens de werkzaamheden zal de bus tijdelijk een omleidingsroute rijden. Kijk voor actuele reisinformatie op www.9292.nl

  • Kan ik een klacht of bezwaar indienen tegen de werkzaamheden?

Bent u het ergens mee oneens of ziet u iets graag anders? Neem dan alstublieft contact op met projectleider Rob Hegeman. Hij helpt u graag verder.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan het Stroink? De gemeente komt graag met u in contact. Voor vragen en verdere toelichting kunt u contact opnemen met: