Veilig en duurzaam fiets- en wandelpad door stadsrandzone Zuid

Doel

Het fiets- en wandelpad door de stadsrandzone Zuid is aan groot onderhoud toe. Ook de problemen met de gladheid moeten worden opgelost. Daarnaast komt er een uitkijkpunt waardoor dit gebied nog aantrekkelijker wordt.

Project

Het gebied tussen de Wesselerbrink en Het Brunink is zo gemaakt dat het water wordt opgevangen en bewaard als het veel en lang regent. Daardoor is in dit gebied prachtige natuur ontstaan. U kunt hier al wandelend of fietsend over de vlonder, heerlijk van genieten. De vlonder is nu aan groot onderhoud toe. In samenspraak met Waterschap Vechtstromen heeft de gemeente een goede oplossing gevonden voor een veilig en duurzaam fiets- en wandelpad. Daarbij blijft de bijzondere uitstraling en waterbergingsfunctie van het gebied bewaard. En er is rekening gehouden met de uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud van de vlonder en het gebied. In de afbeelding hieronder ziet u de grootste wijzigingen weergegeven.

Hoofdlijnen vlonder stadsrandzone Zuid

Hierop kunt u zien dat de route van het pad hetzelfde blijft. Het linkerdeel van de vlonder wordt vervangen door asfalt en sluit aan op het fietspad dat er al ligt. Op het rechterdeel van de vlonder komen composietplanken met SafeGrip stroken. Door deze verandering komt het kruisingsvlak in asfalt te liggen en hoeven er geen bochten meer op de vlonder gemaakt te worden. Gevolgen van gladheid worden hierdoor nog meer beperkt. Ook wordt de vlonder uitgebreid met een uitkijkpunt om nog meer van het gebied te genieten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden rond de zomer 2021 starten en circa twee maanden duren. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden direct omwonenden hierover geïnformeerd.

Actuele stand van zaken

In november 2020 is gecommuniceerd over het voorlopige ontwerp. Buurtbewoners gaven aan in algemene zin enthousiast te zijn over het ontwerp, maar hadden wel enkele vragen, met name over de bereikbaarheid voor minder validen. Het pad voldoet volledig aan de voorschriften. Het wordt een veilig en duurzaam fiets- en wandelpad voor alle verkeersdeelnemers. Naar aanleiding van de communicatieronde is het ontwerp niet gewijzigd. In het definitief ontwerp zijn enkel wat detailleringen aangebracht en kleine puntjes aangepast. Het definitieve ontwerp is hieronder weergegeven.
 

Definitief ontwerp vlonder