Stadsdeelcommissie Zuid

Werkterrein:

Alle bestuurlijke aspecten van het stadsdeelgewijs werken in stadsdeel Zuid.

Voorzitter:

Margriet Visser-Voorn

Commissiegriffier:

J.G.M. Heuvel, tel: 06 - 1092 6556, e-mail: j.heuvel@enschede.nl

Leden:

De stadsdeelcommissies kennen geen vaste leden. Fracties worden in principe vertegenwoordigd door de woordvoerder voor dit stadsdeel of diens vervanger:

Agnes Haveman (D66)
Arja ten Thije (PvdA)
Marc Teutelink (Burgerbelangen)
Annelies Futselaar (SP)
Mart van Lagen (CDA)
Rene Kreeft (VVD)
Anita Sempel (GroenLinks)
Henri de Roode (ChristenUnie)
Nody Holkamp (OPA)
Ria van der Veen (EnschedeAnders.nl)

Emailadres (alle leden): rdstadsdeelcommissiezuid@enschede.nl

Wethouder:

Jurgen van Houdt

Vergaderschema 2016

De stadsdeelcommissie Zuid komt ongeveer 7-8 keer per jaar bij elkaar en vergadert dan op locatie in de Helmerhoek, de Wesselerbrink of Stroinkslanden. De vergaderingen van de stadsdeelcommissie Zuid dit jaar zijn:

  • 19 januari
  • 23 februari
  • 19 april
  • 28 juni
  • 4 oktober
  • 15 november
  • 20 december