Wijkraden

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel Zuid kent de volgende wijkorganen:

Wijkraad Wesselerbrink

Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
0619226332

www.wesselerbrink.com
Gezamenlijk e-mail adres: secretaris@wesselerbrink.com
Voorzitter: Francis Wessing

Bewonersteam Stroinkslanden (BTS)

Hesselinklanden 129
7542 KG Enschede

www.stroinkslanden.nl
Gezamenlijk e-mailadres van alle BTS- Leden:
bts@stroinkslanden.nl

Wijkraad Helmerhoek

Op dit moment heeft de wijk Helmerhoek geen actieve wijkraad meer.
De gemeente kijkt samen met bewoners of ze een actief bewonersplatform op kunnen richten.
Wilt u namens uw buurt meepraten over de ontwikkelingen in uw wijk? Neem dan contact op met Daniël Vossebeld van Stadsdeelmanagement Zuid: d.vossebeld@enschede.nl