A35 wordt een duurzaamheidsroute

Langs de rijkswegen A35 en A1 gaan we duurzame energie opwekken. Dat gebeurt door zonnepanelen te plaatsen langs de wegen. Dit noemen we de duurzaamheidsroute. We doen dit samen met 5 andere gemeenten en Rijkswaterstaat. 

Meepraten over de plannen

Op dit moment zijn we bezig met de plannen voor de duurzaamheidsroute. In het najaar van 2023 hadden betrokkenen en geïnteresseerden uit alle zes deelnemende gemeenten de mogelijkheid mee te denken en te praten over de plannen. De terugkoppeling van alle bijeenkomsten wordt besproken tijdens een online informatieavond op 29 februari 2024 van 19.30 tot 21.00 uur.

De informatieavond is te volgen via YouTubeexterne-link-icoon. Voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link voor deze online bijeenkomst.

Wat willen we bereiken

Ons doel is om van fossiele energie over te gaan naar energie uit natuurlijke bronnen, die steeds weer worden aangevuld (energietransitie). Het opwekken van zonne-energie helpt ons dit doel te bereiken. De duurzaamheidsroute zorgt ook voor:

  • Een vernieuwende oplossing voor duurzame energie
  • Een innovatieve uitstraling van de regio Twente
  • Het behalen van een deel van de landelijke doelen voor de energietransitie

Meer informatie

Op de website van de rijksoverheidexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden over de duurzaamheidsroute.