A35 wordt een duurzaamheidsroute

Langs de rijkswegen A35 en A1 gaan we duurzame energie opwekken. Dat gebeurt door zonnepanelen te plaatsen langs de wegen. Dit noemen we de duurzaamheidsroute. We doen dit samen met 5 andere gemeenten en Rijkswaterstaat. 

Meepraten over de plannen

Op dit moment zijn we bezig met de plannen voor de duurzaamheidsroute. U kunt over deze plannen meedenken en meepraten. Hiervoor organiseren we 3 participatieavonden. Inwoners en bedrijven kunnen dan meepraten over:

 • Wensen 
 • Behoeften
 • Ideeën 
 • Hoe de duurzaamheidsroute eruit gaat zien
 • Participatie voor bedrijven

De participatieavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur, op:

 • 12 oktober 2023 in gymzaal Servicecentrum Oost, Keppelerdijk 2, in Enschede
 • 17 oktober 2023 in eetcafé De Buren, Beckumerstraat 2, in Boekelo
 • 18 oktober 2023 in wijkcentrum 't Ni-je Terphoes, Noordhollandstraat 4, in Enschede

Wat willen we bereiken

Ons doel is om van fossiele energie over te gaan naar energie uit natuurlijke bronnen, die steeds weer worden aangevuld (energietransitie). Het opwekken van zonne-energie helpt ons dit doel te bereiken. De duurzaamheidsroute zorgt ook voor:

 • Een vernieuwende oplossing voor duurzame energie
 • Een innovatieve uitstraling van de regio Twente
 • Het behalen van een deel van de landelijke doelen voor de energietransitie

Meer informatie

Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de duurzaamheidsroute.