Toegankelijkheid

In Enschede willen we dat iedereen kan meedoen. Al onze voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners. Dat geldt ook voor onze websites en online diensten.

Met een nieuwe versie van Enschede.nl, die sinds juli 2022 in de lucht is, hebben we een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze websites en online diensten. 

Onze websites en apps

Enschede gebruikt verschillende websites en apps.

Voor een goede, efficiënte dienstverlening maken wij gebruik van digitale diensten van diverse leveranciers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een melding.

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met enkele partners. Zij voeren vaak zelf een toegankelijkheidsonderzoek uit en stellen dat onderzoek beschikbaar.

Website/appToegankelijkheidsverklaring
AfvalkalenderVerklaring Twente Milieuexterne-link-icoon
Gemeentelijk belastingkantoorVerklaring GBTwenteexterne-link-icoon
Stadspromotie
Onderhoud Enschede
Enschede Panel

Ga naar overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van gemeente Enschedeexterne-link-icoon.

Toegankelijkheid behouden en verbeteren

Wij nemen maatregelen om Enschede.nl toegankelijk(er) te maken en te houden.

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij op.
 • Interne controle: de webredactie toetst vóór en na publicatie de inhoud op toegankelijkheid. Dit gebeurt ook periodiek.
 • Werkwijze webredactie: we hebben afspraken gemaakt over het schrijven van teksten (Direct Duidelijk).
 • Software: we gebruiken speciale software voor controle op toegankelijkheidseisen.
 • Training: de webredactie heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Melden: we vragen bezoekers van de website eventuele problemen met toegankelijkheid te melden.
 • Doorontwikkeling: bij technische doorontwikkeling is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Uitzonderingen op toegankelijkheid

Enschede werkt doorlopend aan het verbeteren van de websites en online diensten. Niet alle onderdelen zijn op dit moment al helemaal toegankelijk. De uitzonderingen noemen we hier.

Documenten (downloads)

Op Enschede.nl zijn veel documenten te vinden. Het overgrote deel zijn pdf-bestanden. Nog niet alle documenten zijn toegankelijk. We pakken dit als volgt aan: 

 • We bouwen het aantal pdf’s op de website af en zijn kritisch bij het plaatsen van nieuwe documenten. 
 • Nieuwe pdf-bestanden maken we digitaal toegankelijk voordat we ze plaatsen.
 • Aanvraagformulieren (pdf/word) zetten we om naar digitale of invulbare formulieren.
 • Pdf-bestanden bij Projecten en Wegwerkzaamheden zijn vaak kaarten of plattegronden die moeilijk toegankelijk te maken zijn. We lichten dan de plannen toe en zorgen voor contactgegevens.

Ons streven is dat in 2024 het grootste deel van de documenten toegankelijk is, of dat we een alternatief bieden.

Video's

Op onze website verwijzen we naar video’s op ons YouTube-kanaal. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Nieuwe video's voorzien we van ondertiteling. Of we bieden de uitgeschreven tekst van de video aan.
 • Bij oudere video's onderzoeken we of er toegankelijke alternatieven beschikbaar zijn.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van audiodescriptie aan onze video's. We volgen de ontwikkelingen bij YouTube op dit gebied en onderzoeken de mogelijkheden voor het gebruik van een alternatieve videoplayer.

Kaarten

 • We proberen nieuw kaartmateriaal zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.
 • Ons Geo-Portaal maken we toegankelijker.

Problemen, vragen of opmerkingen

Als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten: 

Meld het ons ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft.

Toegankelijkheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd, kunt u hieronder downloaden.