Transitievisie Warmte

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geven gemeenten aan hoe ze willen stoppen met het gebruik van aardgas. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Welk alternatief voor aardgas is het meest geschikt voor welke wijk

  • Wanneer kan welke wijk van het aardgas af

  • De routekaart naar het aardgasvrij maken van gebouwen

De route naar een aardgasvrije stad is niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken. 

Inwoners konden tot 29 september hun mening geven over de voorlopige visie. In december 2021 wordt de Transitievisie Warmte besproken in de gemeenteraad. 

Heeft u een vraag over de Transitievisie Warmte? Stuur dan een mail naar aardgasvrij@enschede.nl.

Meer weten over de Transitievisie Warmte?

In onderstaande video geven we je meer uitleg.

Aan de slag

Het stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van gebouwen zal voor iedereen gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om  na te denken over wat u nu al kunt doen. Het verminderen van uw energiegebruik, bijvoorbeeld door het isoleren van uw woning is altijd een goed begin! Wilt u hier over meer informatie? Het Duurzaam Bouwloket kan u hierbij helpen. Ook kunt u een adviesgesprek aanvragen, voor advies over uw woning. Hiervoor kunt u nummer 053-2005575 bellen. Dit nummer is elke ochtend tussen 10:00 en 13:00 bereikbaar. 

Wat betekent de Transitievisie Warmte voor uw situatie?

Benieuwd wat de voorlopige Transitievisie Warmte voor u betekent? Geef in de kaart aan in welke wijk u woont en of u eigenaar, huurder of ondernemer bent. Dan verschijnt een tekst waarin u kunt lezen wat de invloed van de Transitievisie Warmte op uw situatie is! U kunt ook uw adres invoeren door op het vergrootglas te klikken. 

Kunt u het kaartje niet goed zien? Bekijk een grotere versie.

Hoe is de Transitievisie Warmte tot stand gekomen? 

De Transitievisie Warmte is in opdracht van de gemeente Enschede opgesteld door onafhankelijk adviesbureau Over Morgen. Inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie door middel van een enquête en informatieavonden. Woningcorporaties, Enexis (de beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen), Ennatuurlijk (de beheerder van het warmtenet) en de lokale energiecoöperatie Enschede Energie dachten mee. De ideeën zijn ook besproken met een vertegenwoordiging vanuit de wijkraden en het midden- en kleinbedrijf (MKB) Twente.

 

Pilotwijk Twekkelerveld

Twekkelerveld is de eerste wijk in Enschede waar we bezig zijn met een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor het aardgasvrij maken van de wijk. Hiervan leren we in de praktijk hoe de aanpak kan worden ingericht en uitgebreid naar andere wijken in Enschede.