Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Transitievisie Warmte

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geven gemeenten aan hoe ze willen stoppen met het gebruik van aardgas. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Welk alternatief voor aardgas is het meest geschikt voor welke wijk

  • Wanneer kan welke wijk van het aardgas af

  • De routekaart naar het aardgasvrij maken van gebouwen

De route naar een aardgasvrije stad is niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken. 

Heeft u een vraag over de Transitievisie Warmte? Stuur dan een mail naar aardgasvrij@enschede.nl.

Zienswijze indienen

Het college van burgemeesters en wethouders hebben de Enschedese Transitievisie Warmte vrijgegeven voor inspraak. Nu kunnen de inwoners van Enschede hun mening geven voordat deze behandeld wordt in de gemeenteraad. Dit kan tot 29 september door een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Door een e-mail te sturen naar aardgasvrij@enschede.nl. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze Transitievisie Warmte’ en geef daarbij ook uw naam en adres op.

  • Door het schrijven van een brief aan de gemeenteraad. Postbus 20, 7500 AA Enschede. Vermeld daarbij: 'zienswijze Transitievisie Warmte', uw naam en adres en uw handtekening. U kunt uw brief ook afgeven in het gemeentehuis. 

  • Via www.enschede.nl/zienswijze. Dit kan alleen als u beschikt over DigiD of E-herkenning. 

Download de Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte Voorblad

Overige downloads

Informatieavond voor bewoners

Op 1 september organiseerde de gemeente een informatieavond voor bewoners. Bekijk de meest gestelde vragen tijdens de informatieavond voor bewoners.

Meer weten over de Transitievisie Warmte? 

In de animatievideo geven we een korte uitleg over wat er in de Transitievisie Warmte staat.

 

Wat betekent de Transitievisie Warmte voor uw situatie?

Benieuwd wat de Transitievisie Warmte voor u betekent? Geef in de kaart aan in welke wijk u woont en of u eigenaar, huurder of ondernemer bent. Dan verschijnt een tekst waarin u kunt lezen wat de invloed van de Transitievisie Warmte op uw situatie is! U kunt ook uw adres invoeren door op het vergrootglas te klikken. 

Kunt u het kaartje niet goed zien? Bekijk een grotere versie.

Hoe is de Transitievisie Warmte tot stand gekomen? 

De Transitievisie Warmte is in opdracht van de gemeente Enschede opgesteld door onafhankelijk adviesbureau Over Morgen. Inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie door middel van een enquête en informatieavonden. Woningcorporaties, Enexis (de beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen), Ennatuurlijk (de beheerder van het warmtenet) en de lokale energiecoöperatie Enschede Energie dachten mee. De ideeën zijn ook besproken met een vertegenwoordiging vanuit de wijkraden en het midden- en kleinbedrijf (MKB) Twente.

 

Pilotwijk Twekkelerveld

Twekkelerveld is de eerste wijk in Enschede waar we bezig zijn met een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor het aardgasvrij maken van de wijk. Hiervan leren we in de praktijk hoe de aanpak kan worden ingericht en uitgebreid naar andere wijken in Enschede.