Asielzoekerscentrum (azc)

Enschede vangt voor meerdere jaren 550 asielzoekers op. Hierover heeft gemeente Enschede afspraken gemaakt met demissionair staatssecretaris Eric van der Burg en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Waar komt het AZC

Op het terrein aan de Parkweg 155-157. Met de opening van deze locatie sluit de tijdelijke noodopvang op het evenemententerrein bij Vliegveld Twenthe. Daar verblijven nu ongeveer 550 vluchtelingen.

Wanneer en hoelang

De planning is dat het azc in de tweede helft van 2024 klaar is voor gebruik. De vluchtelingen verhuizen dan van de huidige tijdelijke opvang op het evenemententerrein bij het voormalige vliegveld naar het azc aan de Parkweg. De afspraak is dat Enschede vluchtelingen opvangt voor de duur van 5 jaar, tot juli 2028. In overleg kunnen COA en de gemeente deze termijn telkens met 1 jaar verlengen.

Achtergrond vluchtelingen

De achtergrond van de vluchtelingen is heel verschillend. Dat komt omdat de instroom van vluchtelingen in Nederland ook heel verschillend is. De meeste asielzoekers zijn gevlucht uit Syrië, Turkije, Jemen, Eritrea en Iran.

Voorzieningen voor de vluchtelingen

Het COA regelt alles voor de bewoners zoals:

 • Registratie
 • Opvang
 • Begeleiding

Het azc heeft een activiteitenprogramma waar de bewoners aan mee kunnen doen. Dat programma bestaat onder andere uit: 

 • Taallessen
 • Lessen over de Nederlandse cultuur (gewoonten en gedragingen)
 • Culturele activiteiten
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten

Voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) geldt dat zij vaak al met hun inburgering zijn begonnen en soms ook al werk hebben.

Buiten werk, school en activiteiten om kunnen bewoners zelfstandig hun dag invullen. Ze doen zelf hun boodschappen, koken zelf en zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun eigen leefruimte. Bewoners ontvangen daarvoor leefgeld.

VluchtelingenWerk is ook op de locatie aanwezig. Zij ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers vanaf het moment dat ze worden opgevangen in Nederland, totdat ze zelfstandig hun weg kunnen vinden.

Gezondheid

Op het azc komt een kleine huisartsenpost van het GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers), met:

 • Huisarts
 • Praktijkverpleegkundige
 • Doktersassistent
 • Praktijkondersteuners GGZ

Medewerkers van de GGD komen voor spreekuren, consulten en voorlichtingen naar het azc.

Met een mobiele tandartsbus krijgen bewoners tandzorg. Voor volwassenen is dit een basis mondzorg, en voor kinderen preventieve mondzorg.

Onderwijs

De kinderen gaan in principe naar Taalschool De Globe (basisonderwijs) of naar de Internationale Schakel Klas (ISK, voortgezet onderwijs). Ze gaan niet naar de reguliere scholen in de buurt.

Veiligheid

Bij de receptie van de azc locatie is 24 uur per dag personeel aanwezig. Professionals van het COA zijn aanwezig van 8.00 tot 22.00 uur, in de weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. De rest van de tijd zijn 3 beveiligers aanwezig voor de receptie- en BHV-taken en controlerondes. Bij calamiteiten en incidenten wordt waar nodig de politie en/of de COA-bereikbaarheidsdienst ingeschakeld. Het COA werkt samen met beveiligingsbedrijf Trigion. De gemeente stelt in samenspraak met COA en politie een Veiligheidsplan op. In het plan worden de opgehaalde vragen en opmerkingen van buurt en ondernemers meegenomen.

Helpen

Het COA regelt medewerkers en vrijwilligers voor de opvang. In Enschede doet het COA dat samen met M-Pact. Meer informatie hierover vindt u op:

Bezwaar maken

Tegen de keuze van het college over de plek van het azc kunt u geen bezwaar maken. Er moet voor het azc nog wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als deze vergunning wordt verleend kunt u daartegen wel bezwaar maken. Dat kan alleen als u een op feiten gebaseerd belang heeft bij dit besluit. Afstand tot de locatie en welke gevolgen de locatie voor u heeft spelen ook een rol.

Meer informatie over bezwaar maken en hoe dat kunt doen vindt u op de pagina bezwaar maken tegen een beslissing.

Contact

Voor vragen over de asielopvang aan de Parkweg kunt u: 

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbriefexterne-link-icoon Opvang asielzoekers.

Meer informatie

Antwoorden op vragen over asielopvang