Asielzoekerscentrum (azc)

Enschede vangt voor meerdere jaren 550 asielzoekers op. Hierover heeft gemeente Enschede afspraken gemaakt met demissionair staatssecretaris Eric van der Burg en het COA.

Waar komt het AZC

Het azc komt aan de Parkweg 155-157 in Enschede. Het COA is verantwoordelijk voor het bouwen van het azc en ook voor de dagelijkse gang van zaken.

Wanneer en hoelang

Het COA begint zo snel mogelijk met het aanpassen van het terrein. Een aantal gebouwen worden gesloopt om ruimte te maken voor woonunits. De planning is dat het azc in de tweede helft van 2024 klaar is voor gebruik. De vluchtelingen verhuizen dan van de huidige tijdelijk opvang op het vliegveld naar het azc aan de Parkweg. In 2028 bespreekt de gemeente met het COA of dit azc nog een jaar langer open blijft.

Achtergrond vluchtelingen

De achtergrond van de vluchtelingen is heel verschillend. Dat komt omdat de instroom van vluchtelingen in Nederland ook heel verschillend is.

Voorzieningen voor de vluchtelingen

Het COA regelt alles voor de bewoners zoals:

 • Registratie
 • Opvang
 • Begeleiding

Hulpverleners van Vluchtelingenwerk zijn er om de bewoners uitleg te geven over de asielprocedure. Het azc heeft een activiteitenprogramma waar de bewoners aan mee kunnen doen. Dat programma bestaat onder andere uit: 

 • Taallessen  
 • Lessen over de Nederlandse cultuur (gewoonten en gedragingen) 
 • Culturele activiteiten 
 • Sociale activiteiten 
 • Sportieve activiteiten 

Voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) geldt dat zij vaak al met hun inburgering zijn begonnen en soms ook al werk hebben. Bewoners krijgen leefgeld en moeten zelf:

 • Boodschappen doen 
 • Koken
 • Schoonmaken 
 • De eigen kleren wassen

Gezondheid

Het azc heeft de beschikking over:

 • Een praktijkverpleegkundige 
 • Een doktersassistent 
 • Medewerkers van Geestelijke Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) 
 • Een huisarts 
 • Activiteitenbegeleiders voor recreatieve en educatieve dagbesteding 

Onderwijs

De kinderen gaan in principe naar Taalschool De Globe (basisonderwijs) of naar de Internationale Schakel Klas (ISK, voortgezet onderwijs), niet naar de reguliere scholen in de buurt. Afhankelijk van de locatie, het aantal kinderen en de beschikbare capaciteit aan leerkrachten vindt onderwijs op locatie plaats of op de bestaande locaties van de Taalschool en ISK (of op andere, nader te bepalen locaties).

Veiligheid

Het COA werkt samen met beveiligingsbedrijf Trigeon. Medewerkers van Trigeon zorgen voor de veiligheid. Zij zijn dag en nacht aanwezig. Zij staan ook bij de ingang van het azc. In noodsituaties schakelen zij de politie in. Het veiligheidsplan is beschikbaar zodra het azc opengaat.

Helpen

Het COA regelt medewerkers en vrijwilligers voor de opvang. In Enschede doet het COA dat samen met M-Pact. 
Meer informatie hierover vindt u op:

Bezwaar maken

Tegen de keuze van het college over de plek van het AZC kunt u geen bezwaar maken. Er moet voor het AZC nog wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als deze vergunning wordt verleend kunt u daartegen wel bezwaar maken. Dat kan alleen als u een op feiten gebaseerd belang heeft bij dit besluit. Afstand tot de locatie en welke gevolgen de locatie voor u heeft spelen ook een rol.

Meer informatie over bezwaar maken en hoe dat kunt doen vindt u op de pagina bezwaar maken tegen een beslissing.

Contact

Voor vragen over de asielopvang kunt u: 

 • Bellen met de wijkregisseur van de gemeente Enschede op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur: telefoonnummer: 06 – 28 90 09 30 
 • Uw vraag via e-mail sturen naar: enschede@coa.nl

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Opvang asielzoekers’.

Meer informatie

Antwoorden op vragen over asielopvang