Bedrijfsafval

Als ondernemer moet u zelf uw afval inzamelen, scheiden en afvoeren. Dit kunt u ook laten doen. Hiervoor sluit u een contract af met een officiële afvalinzamelaar.

Een overzicht van inzamelaars vindt u op Niwo.nlexterne-link-icoon. In een contract maakt u afspraken over welk afval u scheidt, wanneer uw afval wordt opgehaald en hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt. U bent altijd verplicht om aan te kunnen tonen waar u uw afval naartoe brengt.

Afvalinzameling met bakfietsen

Vanaf 1 februari 2023 zamelt het bedrijf InzamelHelden bedrijfsafval in met (elektrische) bakfietsen. Afvalinzamelaars mogen kiezen of ze zich wel of niet bij InzamelHelden aansluiten. Het is dus mogelijk dat uw afvalinzamelaar geen gebruik gaat maken van InzamelHelden. 

Wat voor iedereen verandert, is dat u niet langer gebruik kunt maken van de ondergrondse bedrijfsafvalcontainers op het stadserf. Deze worden weggehaald. U kunt de containers aan de rand van het stadserf, net buiten de voetgangerszone, wel gebruiken. Let hierbij wel op dat het gaat om containers van 40 liter in plaats van 60 liter. 

Als u meer wilt weten over de nieuwe manier van afvalinzameling of de gevolgen voor u: 

Samen afval inzamelen

Soms kunt u kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar. U kunt samenwerken via een gezamenlijk contract met een ondernemersvereniging of via uw brancheorganisatie.

Afval scheiden

Om te zorgen dat zoveel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruikt worden, zijn er regels voor het scheiden van bedrijfsafval. Op Ondernemersplein kunt u de Afvalwijzerexterne-link-icoon invullen. Dit is een checklist waarin staat welk afval u moet scheiden.

Afval storten

U kunt een bedrijfsafvalpas aanvragen bij uw bedrijfsafvalinzamelaar. Daarmee kunt u als ondernemer uw afval storten in een ondergrondse restafvalcontainer van Twente Milieu. U kunt deze pas alleen aanvragen als:

 • U een bedrijf in de horeca, catering of food heeft met een oppervlakte kleiner dan 500 vierkante meter
 • Uw winkel of onderneming kleiner is dan 1500 vierkante meter
 • Uw afval hetzelfde is als huishoudelijk afval

Geen afval in ondergrondse containers

De ondergrondse verzamelcontainers voor glas, papier, textiel, groente, fruit en etensresten en verpakkingen van Twente Milieu zijn bedoeld voor huishoudelijk afval. U mag als bedrijf deze containers niet gebruiken. U kunt hier een boete voor krijgen.

Glasafval in de binnenstad

De verzamelcontainers voor glas mogen in de binnenstad ook worden gebruikt voor glasafval van bedrijven.

Oud papier en karton in de binnenstad

Voor het inzamelen van oud papier en karton in de binnenstad zijn met bedrijfsafvalinzamelaar RENEWI speciale afspraken gemaakt. U kunt voor meer informatie contact opnemen met RENEWIexterne-link-icoon.

Regels opslaan en aanbieden afval

 • Sla uw bedrijfsafval binnen uw gebouw of uit het zicht op uw privéterrein op.
 • Bied uw bedrijfsafval aan in goed afgesloten afvalcontainers waar geen plaagdieren, zoals ratten, in kunnen. U mag geen afval naast de container plaatsen.
 • Plaats op de dag dat uw afval wordt opgehaald de container zo dicht mogelijk bij uw bedrijf en op een manier waardoor voetgangers en overig verkeer er goed langs kunnen.
 • Zet de container meteen na het legen terug op uw privéterrein of in uw gebouw. Als de afvalinzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd ophaalt, dan moet u de container diezelfde dag weer van straat halen.
 • In de binnenstad van Enschede wordt bedrijfsafval bij voorkeur alleen tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends buiten gezet. Het resultaat is een aanzienlijk schonere winkelstraat, die ook langer schoon blijft.
 • Als er na het legen van uw container afval op straat achter blijft, dan moet u dit opruimen. U bent verantwoordelijk voor afval uit uw containers binnen een straal van 25 meter rond uw bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.
 • U kunt uw bedrijfsafval niet naar een gemeentelijk afvalbrengpunt brengen. U kunt uw bedrijfsafval zelf wegbrengen bij een officiële bedrijfsafvalinzamelaar
 • U moet kunnen aantonen hoe u uw afval heeft afgevoerd, bijvoorbeeld door een contract met een bedrijfsafvalinzamelaar te laten zien.
 • Als u zich niet aan de regels houdt, riskeert u een boete.

Afval verminderen

Tips over het verminderen van afval vindt u op www.vangbuitenshuis.nlexterne-link-icoon.

Contact