Handhaving

Op veel gebieden binnen de gemeente zijn regels gesteld. Aan deze regels moet u zich houden. De gemeente controleert of u zich wel aan deze regels houdt.

Als de gemeente niet zou controleren of u zich aan regels houdt, dan zou het een grote chaos kunnen worden. Het is natuurlijk erg belangrijk dat de gemeente veilig en leefbaar is voor iedereen die er woont. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente waarin u woont er mooi uit blijft zien. Ook zorgt de gemeente er door te handhaven voor dat precedentwerking wordt voorkomen. Dit betekent dat de gemeente herhaling van overtredingen wil voorkomen. De regels gelden immers voor iedereen.